X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

به دوزخیان چه می گذرد؟

عمرو بن ثابت از امام ابوجعفر محمد بن علی الباقر (ع) چنین روایت می کند که فرمود:  همانا اهل آتش در آتش عوعو می کنند همانطور که سگان و گرگان، و این حالت به واسطه عذاب دردناکی است که دریافت می کنند. پس چیست گمان تو ای عمرو درباره قومی که چیزی از عمر (دنیایشان) نخواهد گذشت مگر اینکه می میرند و دچار عذاب آخرت می شوند عذابی که هی‍چ تخفیفی در آن نیست. در آن آتش تشنه اند ، گرسنه اند، چشمانشان کم سو است، کرند و لالند ، صورتهاشان سیاه است، و در آن آتش رانده شده و پشیمانند، مورد خشم و غضب خداوندند، و ترحمی نسبت به آنها نمی شود، و عذابشان هی‍ گونه تخفیفی نمی یابد، در غل و زنجیر بسته شده و از آب جوشان و متعفن دوزخ نوشانده می شوند، از زقوم (بدترین غذای جهنمی) می خورند و با حلقه های آهنین آتش خرد و شکسته می شوند، و با گرزهای (آتشین) کوبیده می شوند ، و ملائک خشن و شدیدالعمل هی‍ گونه ترحمی بر آنها روا نمی دارند. پس آنها در آتش به رو کشیده می شوند و با شیاطین قرین و هم نشین می گردند و در غلها و زنجیرها بسته می شوند و اگر چیزی بخواهند کسی نیست که به آنها پاسخی بدهد، آری این است حال این ها که در آتشند.

نمونه دوم

امام باقر (ع) در تفسیر سرابیلهم من قطران پیراهن هایشان از قطران است، فرمودند: پیراهنی است زرد رنگ و پر حرارت و ذوب کننده و در تفسیر  و تغشی وجوههم النار  فرمودند: (دوزخیان) این لباس زرد رنگ را می پوشند و صورتشان را آتش فرا می گیرد.
به دوزخیان چه می گذرد؟ www.ghafase.blogsky.com
نمونه سوم
مرحوم علی بن ابراهیم قمی در تفسیر آیه و من ورائه جهنم و یسقی من ماء صدید (علی القاعده از قول معصوم) چنین می گوید: ماء صدید آب کثیفی است که از فروج زنان زنا کار بیرون می ریزد . و در تفسیر آیه: یتجرعه و لا یکاد یسیغه و یاتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. می گوید: (آن آب کثیف) را به او نزدیک می کنند اما او از خوردن آن سخت کراهت دارد و وقتی (به زور ) آن را نزدیک او می برند صورتش بریان شده پوست سرش می ریزد. و هنگامی که از آن می آشامد محتویات درونش پاره پاره شده زیر پایش ریخته می شود و از هر کدام از آنها به اندازه یک وادی چرم و جراحت خارج می شود. آن گاه اضافه می کند: (این بدبختان) گریه می کنند به حدی که اشک رشته رشته از صورتشان جاری می شود و اشک ها قطع می شود بجای آن خون جاری می شود و بقدری زیاد است که اگر قرار شود که کشتیها بر آن قرار گیرد، می گیرد و این همان قول خدای حکیم است که فرمود: به آنها آب داغ متعفن داده می شود و امعاء و احشاء آنها از هم پاره می گردد.


نمونه چهارم
امیرالمومنین (ع) در توصیف حال دوزخیان چنین فرمودند: و اما اهل معصیت (را خداوند) در آتش خوار (یا جاوید) می کند، قدمهایشان را میخکوب نموده دستهایشان را به گردنهایشان می بندد، بر اجسادشان پیراهن هایی از قطران و لباسهای کوتاهی از آتش می پوشاند. (این بدبختان) در عذابی بسر می برند که حرارتش فی الواقع شدید است، آتشی است که اهلش را احاطه کرده و هرگز منفذی بر آن گشوده نمی شود و هوایی (نسیم خنکی) بر آنها نمی وزد و هرگز عمرشان بسر نمی آید. عذاب همواره (الی الابد) شدید و عقربها همواره جدید (عقرب پی عقرب خلق می شود) این خانه، خانه ای نیست که زایل گردد و فانی شود و عمر اهلش بسر رسد سپس حضرت ندای اهل آتش را حکایت کردند: و نادوا مالک لیقض علینا ربک ای مالک (دوزخ) بخواه از پروردگارت که بس کند (یعنی ما را بمیراند) اما مالک پاسخ می دهد: انکم ماکثون شما ماندگارید.


نمونه پنجم

امام حسن عسکری (ع) در تفسیر آیه الله یستهزیء بهم خداوند آنها را استهزاء می کند ، فرمودند: استهزاء خداوند نسبت به کافران در آخرت این است که خداوند عزوجل هنگامی که منافقین معاند (دشمن) علی (ع) را در خانه لعنت و خواری (جهنم) قرار داده و آنها را با انواع و اقسام عذابهای عجیب معذب می فرماید ، و هنگامی که مومنین ( و دوستان علی (ع) را که مورد استهزای منافقین در دنیا بودند ، در بهشت ، نزد محمد (ص)، بر گزیده خداوند ملک دیان مستقر می سازد ، مومنین را از احوال و عجایب بلاها و عذابهای که استهزاء کنندگان گرفتارش هستند آگاه می سازد . و این اطلاع موجب لذت و شادی مومنین می گردد که این لذتها نظیر لذت هایی است که از نعیم بهشت حاصلشان می گردد . پس مومنین آن کافران ( استهزاء کننده) را با اسم و صفاتشان می شناسند و آنها اصناف و انواعی هستند بدین قرار : بعضی از آنها بین دندانهای افعی هایی قرار دارند که آن افعی ها آن را نیش می زنند . بعضی از آنها بین چنگالهای درندگانی قرار دارند که این درندگان با آنها بازی کرده ، سپس آنها را از هم می درند . بعضی از آنها در زیر ضربات تازیانه های مالکان دوزخ قرار گرفته که از دست هایشان شدت عذاب و خواری علیه آنها می بارد . بعضی از آنها در دریایی از آب جوشان و متعفن دوزخ قرار داشته و در آن غرق می شوند . بعضی از آنها در غسلین (آب چرک و خون آلود ) و غساق ( آب گندیده و بد بو ) قرار دارند ، در حالی که نگهبان جهنم آنها را (به این طرف و آن طرف) می کشند . بعضی از آنها در انواع و اصناف دیگر از عذابها بسر می برند .

نمونه ششم
امیرالمومنین (ع) فرمود: اهل آتش هنگامی که با خوردن زقوم (میوه تلخ جهنم) و ضریع (خار جهنم ) داخل شکمشان از شدت حرارت می جوشد ( مانند جوشیدن آب داغ ) برای رفع عطش نوشیدنی می طلبند ، پس به آنها شرابی از غساق (آب گندیده بسیار بد بو) و صدید ( چرک و خون) داده می شود آنها هم ناچار جرعه جرعه از آن می نوشند بی آنکه (اصلا) سیراب شوند . مرگ از هر سو بر آنها وارد می شود اما نمی میرند در حالی که بدنبال آن عذاب سخت فرا می رسد و (به دنبال آن) آب جوشان جهنم که از ابتدای آفرینش دائما می جوشد و مانند مس روی مذاب است و پوست صورت را بریان می سازد ، به آنها نوشانده می شود و براستی بد شرابی است و بد رفاقتی است که با آنها می شود.

نمونه هفتم درباره خوراک جهنمیان چند حدیث ارائه می گردد) امام صادق (ع) فرمود: فرزندان آدم ( افراد بشر) اجوف (میان تهی) خلق شده اند . بنابر این ، از خوردن خوراک و آشامیدنی ناگزیرند و سپس بر این آیه استناد فرمودند :  و این یستغیثوا ، یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه  و نیز در تفسیر آیه یوم تبدل الارض غیر الارض  فرمودند : خداوند زمین را به نانی سفید رنگ تبدیل فرمود که مردم ( در محشر ) از آن می خورند تا از حساب فارغ شوند ، یکی از حضرتش پرسید : در این موقعیت هر کسی مشغول بکار خودش ( در فکر سرنوشت خودش ) می باشد چطور ممکن است بیاد خوردن و آشامیدن بیفتد ؟ حضرت فرمود : بنی آدم میان تهی ( نیازمند به غذا ) خلق شده است و از خوردن و آشامیدن ناگزیر است . آیا آنها که در محشرند واقعا سرگرم و نگرانند یا اهل آتش ( با این حال ) در طلب غذا و آب استغاثه می کنند و در پاسخ استغاثه شان آبی چون مس مذاب به آنها نوشانیده می شود. رسول خدا (ص) فرمود :  قسم به کسی که جان محمد (ص) در دست اوست اگر قطره ای از زقوم بر تمام کوههای زمین بچکد تا طبقه هفتم زمین از هم می پاشد پس بر کسی که آن را بیاشامد چه می کند ؟ و قسم به کسی که جانم بدست اوست همانا هر گرز ( از گرزهای جهنم ) که خداوند در قرآن کریم آن را ذکر فرموده ، اگر بر تمام کوههای زمین زده شود تا پائین ترین طبقه زمین را متلاشی خواهد نمود پس چگونه خواهد بود حال کسی که در روز قیامت آن هم داخل آتش ، مضروبات ضربات گرزهای - همان ، ص 3.2 . ) (  78 - همان . ) آتشین باشد  .

نمونه هشتم
سید (رضی الله عنه) می گوید: در حدیث است که اهل آتش وقتی داخل جهنم می شوند و عقابها و وحشتهای آن را می بینند و بر عذابها و نعمتهای آن واقف می گردند ... در می یابند که اهل بهشت در ثوابی عظیم و نعمتی جاویدان بسر می برند . پس آرزو می کنند که بهشتیان آنها را اطعام نمایند و بنوشانند تا شاید بعضی از عذابهای دردناک آنها تخفیف پذیرد . همانطور که خدای عزوجل در کتابش در توصیف این فراز چنین می فرماید :  اصحاب آتش اصحاب بهشت را مورد خطاب قرار می دهند و می گویند : بدهید به ما از آن آبی که خداوند روزیتان فرمود. معصوم (ع) در ادامه حدیث فرمود : بمدت چهل سال به سالهای ما جوابی دریافت نمی کنند ، آن گاه با زبان تحقیر و اهانت پاسخ شنیده می شود که :  همانا خداوند طعام و شراب بهشتی را بر کافرین حرام نموده است  سپس فرمود: دوزخیان نگهبانان جهنم را نزد خود می بینند در حالی که این نگهبانان شاهد مصیبت های آنانند و دوزخیان آرزو می کنند که بلکه بتوانند به هر نحوی که شده وسیله فرح و شادی ای نزد این نگهبانان بیابند و از این وضع خلاص شوند . همانطور که خداوند در توصیف این مقام فرمود :  و کسانی که در آتش هستند به نگهبانان جهنم می گویند : از پروردگارتان بخواهید که امروز عذاب را بر ما سبک گرداند معصوم فرمود : تا چهل سال (به سالهای دنیا) پاسخ از آنها دریغ می شود سپس بعد از ناامید کردنشان چنین جواب می دهند : بخواهید (اما چه سود) خواسته ( شما ) کافران بجایی نمی رسد ، فرمود : وقتی (کافران) از نگهبانان جهنم ناامید شدند به مالک ، رئیس نگهبانان دوزخ رجوع می کنند و آرزو دارند که شاید او آنها را از این خواری و بدبختی خلاصی دهد ، همانطور که خداوند در وصف حالشان فرمود :  ندا دادند ای مالک (بخواه) از خدایت که ما را بمیراند  فرمود : پاسخ تا چهل سال داده نمی شود در حالی که آنها در عذاب بسر می برند آن گاه پاسخ می شنوند - همانطور که خداوند فرمود - :  شما ماندگارید .
معصوم (ع) فرمود : وقتی آنها از مالک هم مایوس گشتند ، به مولایشان پروردگار جهان - هم او که در دنیا نزدشان از همه چیز بی مقدارتر بود - امید می بندند . به خدایی امید می بندند که هر کدام از این جهنمیان در دنیا هوای نفسش را بر او ترجیح داده بود ، همان خدایی که تمام این دوزخیان را به نعمت عقل و کتب آسمانی متنعم ساخته بود و بدست هدایت گران ( رسولان الهی ) راههای نجات ( از این مخمصه ) را نشان داده بود ، خدایی که به آنها با زبان حال فهمانده بود که آنها خودشان را با دست خودشان به عذاب و وحشت دوزخ می اندازند و فهمانده بود که باب قبول تا ابد بسته خواهد بود و خداوندی که همواره به زبان حال به آنها می گفت : چرا شما مرا در این مقال تصدیق نمی کنید آیا به خودتان اجازه نمی دهید که مرا از راستگویان بشمارید ؟ چرا از من روی گردانیدید ، و به تکذیب من و تکذیب پیامبران من که مرا تصدیق می نمودند شهادت دادید . چرا از این سختی هولناک ( امروز ) خودتان را حفظ نکردید ؟ کثرت پیامبران و تکرار کتب آسمانی را در نیافتید . سپس خداوند عزوجل - در حالی که کافران را در جهنم قرار دادند به زبان حال با آنها مراتب رفق و محبت خود در دنیا را به یاد می آورد و چنین می فرماید :  آیا آیات من بر شما تلاوت نشد و شما به تکذیب آنها ننشستید ؟  . آنها در پاسخ خداوند عرض می کنند :  پروردگارا * شقاوت بر ما غلبه کرد و ما از گمراهان شدیم ، پروردگارا * ما را از این آتش خارج کن پس اگر دو باره به حال اول ( طغیان ) برگشتیم پس همانا ستمکاریم  . پس به مدت چهل سال به همان صورت خواری و ذلت باقی می مانند و پاسخی نمی شنوند ، فرمود : در این هنگام از هر نوع فرح و گشایشی ناامید می گردند و درهای جهنم بر روی آنها بسته می شود و همواره در منازل هلاکت و خروش آتش و فریاد و ضجه دوزخیان بسر می برند .

نمونه نهم
امام باقر (ع) فرمود : همانا در جهنم بیابانی است بنام  غساق . در این بیابان سیصد و سی قصر وجود دارد ، در هر قصری سیصد و سی خانه و در هر خانه سیصد و سی عقرب که در زهردان هر عقربی سیصد و سی غده زهر وجود دارد ، اگر عقربی (از این عقربها) سمش را بر تمام اهل جهنم بریزد همه آنها مسموم می شوند .

نمونه دهم
رسول خدا (ص) فرمود : روز قیامت زنا کار را می آورند و بالای سر اهل دوزخ قرار می دهند . سپس قطره ای از فرج او خارج می شود که بقدری بد بوست که تمام اهل جهنم از بوی او به اذیت می افتند . اهل جهنم به نگهبانان دوزخ می گویند : این بوی گندی که ما را به اذیت انداخته است چیست ؟ گفته می شود که این بوی زنا کار است . زن زنا کار را نیز می آورند و به همان ترتیب قبلی قطره ای از او خارج می شود که بویش موجب اذیت اهل دوزخ می گردد.
گردآوری: قفسه
منبع: کتاب تصویری از بهشت و جهنم

نظرات (7)
علی ||
چهارشنبه 7 مرداد 1394 ساعت 01:44 ب.ظ
مطلب شما بسیار مناسب و خوب بود ولی متاسفانه عکس خوبی برای این مطلب استفاده نکرده اید خود عکس نوعی منکر است
امتیاز: 0 0
بنده خدا ||
دوشنبه 11 اسفند 1393 ساعت 02:27 ق.ظ
سلام ٰ می خواستم چند خطی از مطالب این صفحه را کپی کرده و روی صفحه ورد بریزم تا بصورت یک مجموعه در گوشه ای کامپیوترم نگهدارم که هر گاه خواستم مطالعه کنم وارد اینترنت نشوم . با کمال تأسف دیدم حروف با شکلی که قابل خواندن نیستند نمایش داده می شود . واقعاً به این همه بخل تأسف خوردم که چرا نوبسندگاه این وب لاگ اینقدر تنگ نظرانه این موضوع را نگاه می کنند . آیا واقعا ارزش این را دارد که دیگران از مأیوس کنید. وارد هر سایت یا وب لاک انگلیسی زبان که می شوم به راحتی می توان اطلاعات آنجا را کپی برداری نمود . اما متاسفانه وب لاگ شما هم همانند بسیاری از وب لاگ های فارسی زبان اجازه کپی برداری را به کاربران نمی دهند و من فکر می کنم این از بخل ما ایرانیان است . خوب اس که در اسلام سفارش فراوانی به این موضوع شده است که زکات علم نشر آن است .
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام.مشکلی از این بابت وجود ندارد!
... ||
پنج‌شنبه 4 دی 1393 ساعت 12:55 ق.ظ
من نمیفهمم !!!
چرا خدا چیزای به این مهمی رو صریحا تو قرآن نیورده و همش تو روایات اومده!!!
امتیاز: 0 0
بنده خدا ||
سه‌شنبه 4 آذر 1393 ساعت 03:57 ب.ظ
یا خود خدا
امتیاز: 6 0
نفس ||
شنبه 24 خرداد 1393 ساعت 11:01 ب.ظ
سلام خیلی جالب بود با اجازتون کپیش کردم
امتیاز: 4 0
نازنین ||
شنبه 24 اسفند 1392 ساعت 03:34 ب.ظ
با سلام
خواستار تبادل لینک با شما هستیم.
در صورتی که تمایل به تبادل لینک دارید سایت ما را با نام
پیامک
لینک نمایید و اعلام نمایید تا با افتخار شما را لینک کنیم
یا ما ابتدا شما را لینک میکنیم
تفاوتی ندارد
با تشکر
نازنین
مدیریت اس ام اس باشی
www.smsbashi.com
امتیاز: 2 0
اخبار مهدوی ||
پنج‌شنبه 1 اسفند 1392 ساعت 11:28 ق.ظ
بسم رب المهدی
اخبار روی میزایران
همه چیز درباره ولایت فقیه
امتیاز: 4 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد